Məqalalər

Pul, yoxsa hədiyyə?

“Qiymətli olan hədiyyə deyil, göstərilən diqqətdir¦ (Rus atalar sözü) ... Orta məktəblərdən birini...