Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

GÖMRÜK KOMİTƏSİ CAVAB VERMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə ünvanladığımız 19.02.2013-cü il tarixli müraciətimizə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi cavab vermişdir.
Cavab məktubunda göstərilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 may 2001-ci il tarixli, 105 saylı qərarı ilə təsdiqlənmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilməsi Qaydaları” cari il ərzində imzalanacaq yeni qaydalarla qüvvədən salınacaq.
Məktubun tam mətni:

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi