Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının sədri Şəlalə xanım Məmmədovaya
Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının
sədri Şəlalə xanım Məmmədovaya


Hörmətli Şəlalə xanım!

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 19 iyun 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, can sağlığı, gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq.

Hörmətlə,
Sədr                        Natiq Y.Abdullayev


Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi