Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Azərbaycan Respublikası ərazisində minimum aylıq əmək haqqının müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları

Azərbaycan Respublikası ərazisində minimum aylıq əmək haqqının müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

fərman və sərəncamları

1. 01.12.1992-ci il tarixli 342 №li fərmanla «01.12.1992-ci il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 250 AZM müəyyən edilmişdir.»

2. 06.02.1995-ci il tarixli 275 №li fərmanla «01.02.1995-ci il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 5500 AZM müəyyən edilmişdir.»

3. 28.10.2000-ci il tarixli 412 №li fərmanla «01.01.2001-ci il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 27500 AZM müəyyən edilmişdir.»

4. 04.08.2003-cü il tarixli 910 №li fərmanla «01.09.2003-cü il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 45000 AZM, 01.01.2004-cü il tarixdən 60000 AZM müəyyən edilmişdir.»

5. 30.06.2004-cü il tarixli 81 №li fərmanla «01.07.2004-cü il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 100.000 AZM müəyyən edilmişdir.»

6. 29.12.2004-cü il tarixli 163 №li fərmanla «01.01.2005-ci il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 125.000 AZM müəyyən edilmişdir.»

7. 16.09.2005- ci il tarixli 298 №li fərmanla «01.10.2005-ci il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 150.000 AZM müəyyən edilmişdir.»

8. 19.12.2006-cı il tarixli 492 №li fərmanla «01.01.2007-ci il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 40 AZN müəyyən edilmişdir.»

9. 22.01.2007-ci il tarixli 1895 №li Sərəncamla «01.02.2007-ci il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 50 AZN müəyyən edilmişdir.»

10. 26.12.2007-ci il tarixli Sərəncamla «01.01.2008-ci il tarixdən minimum aylıq əmək haqqı 60 manat müəyyən edilmişdir.»

11. 25.08.2008-ci il tarixli sərəncamla «minimum əmək haqqının məbləği 2008-ci il sentyabrın 1-dən 25 faiz artırılaraq 75 manat müəyyən edilmişdir.»

12. 31.08.2010-cu il tarixli 1078 №li sərəncamla «minimum aylıq əmək haqqının məbləği 2010-cu il sentyabrın 1-dən 85 manat müəyyən edilmişdir.»

13. 01.12.2011-ci il tarixli sərəncamla «minimum əmək haqqının məbləği 2011-ci il dekabrın 1-dən 93,5 manat müəyyən edilmişdir.»

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi