Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Müəssisənin qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədlər
TƏSİSÇİ-FİZİKİ ŞƏXS OLDUQDA:

1.    Təsis qərarı 2 nüsxə (1 nüsxə banka verilir müvəqqəti hesabın açılması üçün)
2.    Nizamnamə 2 nüsxə
3.    Hüquqi ünvanı təsdiq edən sənəd
Kupça-Order və ya İcarə müqaviləsi notarial təsdiqli
Razılıq ərizəsi (təsisçinin adına olmadığı təqdirində)-notarial təsdiqli.
4.    DÖvlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən qəbz - 11 manat (Kapital Bank istənilən filialı)
5.    Nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən qəbz (qəbzdə bankın VÖENi, təsisçinin adı, MMC-nin dəqiq adı, nizamnamə kapitalının məbləği və ödənişin təyinatının nizamnamə kapitalın məbləği və ödənişin təyinatının nizamnamə kapitalı olduğu konkret göstərilməlidir. Təsisçi 1-dən artıq olduqda, hər biri adına müvafiq qəbz tələb olunur).
6.    Ərizə-təsisçi və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verilmiş etibarnamə ilə müvəkkil edilmiş səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanır və notarial qaydada təsdiqlənir (təsisçilər 1-dən artıq olduqda hər biri tərəfindən və ya onların etibarnamə ilə çıxış edən səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanır və notarial qaydada təsdiq olunur).
7.    Təsisçilərin, direktorun və səlahiyyətli şəxsin təsdiq edən sənədin surətTəsisçi-Hüquqi şəxs olduqda:
1    Təsis qərarı- 2 nüsxə (1 nüsxə banka verilir müvəqqəti hesabın açılması üçün)
2    Nizamnamə -2 nüsxə
3    Hüquqi ünvanı təsdiq edən sənəd
Kupça-Order və ya İcarə müqaviləsi notarial təsdiqli
Razılıq ərizəsi (təsisçinin adına olmadığı təqdirində)-notarial təsdiqli.
4    Dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən qəbz - 11 manat (Kapital Bank istənilən filialı)
5    Nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən qəbz (qəbzdə bankın VÖENi, təsisçinin adı, MMC-nin dəqiq adı, nizamnamə kapitalının məbləği və ödənişin təyinatının nizamnamə kapitalın məbləği və ödənişin təyinatının nizamnamə kapitalı olduğu konkret göstərilməlidir. Təsisçi 1-dən artıq olduqda, hər biri adına müvafiq qəbz tələb olunur).
6    Ərizə-təsisçi və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verilmiş
etibarnamə ilə müvəkkil edilmiş səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanır və notarial
qaydada təsdiqlənir (təsisçilər 1-dən artıq olduqda hər biri tərəfindən və ya
onların etibarnamə ilə çıxış edən səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanır və
notarial qaydada təsdiq olunur).
7    Təsisçi-hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı şəhadətnaməsinin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş sürətləri
8    Direktorun və səlahiyyətli şəxsin təsdiq edən sənədin surəti.
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi