Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Təkliflər

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Naziri Cənab M.Cabbarova

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurasının sədri Cənab Rüfət Aslanlıya

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Cənab Rafael Qvaladzeyə

Azərbaycan Respublikası CM-nin bir neçə maddəsinə dair T Ə K L İ F L Ə R

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Cənab E.Quliyevə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertizası Məsələləri şöbəsinin müdiri cənab Şahin Əliyevə

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertizası Məsələləri şöbəsinin müdiri Cənab Şahin Əliyevə

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Cənab R. Rzayevə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik
və Hüquq Ekspertizası Məsələləri şöbəsinin müdiri cənab Şahin Əliyevə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik
və Hüquq Ekspertizası Məsələləri Şöbəsinin müdiri, Cənab Şahin Əliyevə


Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkim (OMBUDSMAN) Elmira xanım Süleymanovaya

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Cənab R.Rzayevə

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Naziri cənab F. Məmmədova

Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin sədri cənab İ. Nağıyevə

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət olunmuşdur

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertizası Məsələləri şöbəsinin müdiri cənab Şahin Əliyevə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik
və Hüquq Ekspertizası Məsələləri şöbəsinin müdiri cənab Ş. Əliyev

“Azəryolservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri cənab Cavid Qurbanova

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Cənab R.Rızayevə

Mərkəzin sədri tərəfindən Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Səlim Müslümova əmək qanunvericiliyi ilə bağlı müraciət göndərilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirinin müavini Cənab Musa Pənahova

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Cənab Oqtay Əsədova

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Cənab Oqtay Əsədova

Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri cənab A.Rasi-zadəyə

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Cənab R.Zeynalova

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri cənab R.Rzayevə

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Cənab Oqtay Əsadova

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertizası Məsələləri Şöbəsinin müdiri Cənab Şahin Əliyevə

AZƏRBAYCAN RESPUBLiKASI MiLLi MƏCLiSiNiN SƏDRi CƏNAB OQTAY ƏSƏDOVA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ADMİNİSTRASİYASININ RƏHBƏRİ AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ GENERAL-POLKOVNİK CƏNAB RAMİL USUBOVA


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI, HÜQUQ SİYASƏTİ VƏ DÖVLƏT QURUCULUĞU KOMİTƏSİNİN SƏDRİ CƏNAB ƏLİ HÜSEYNOVA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN HÜQUQ SİYASƏTİ VƏ DÖVLƏT QURUCULUĞU KOMİTƏSİNİN SƏDRİ CƏNAB ƏLİ HÜSEYNOVA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ APARATININ RƏHBƏRİ CƏNAB SƏFA MİRZƏYEVƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ADMİNİSTRASİYASININ ŞÖBƏ MÜDİRİ CƏNAB ŞAHİN ƏLİYEVƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALI MƏHKƏMƏSİNİN PLENUMUNA MÜRACİƏT

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI QƏNİRƏ PAŞAYEVAYA TƏKLİF GÖNDƏRİLMİŞDİR

CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNİN 263-CÜ MADDƏSİNƏ DAİR TƏKLİFLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ADMİNİSTRASİYASININ ŞÖBƏ MÜDİRİ ŞAHIN ƏLİYEVƏ TƏKLİF GÖNDƏRİLMİŞDİR

CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNİN 16.3-CÜ MADDƏSİ İLƏ BAĞLI MƏRKƏZİMİZ TƏRƏFİNDƏN TƏKLİFLƏR GÖNDƏRİLMİŞDİR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI XANIM QƏNİRƏ PAŞAYEVAYA

MƏRKƏZİMİZ VERGİ QANUNVERİCİLİYİMİZİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
ZƏRURƏTİ BARƏDƏ TƏKLİFLƏR HAZIRLAMIŞDIR


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRİ CƏNAB FİKRƏT MƏMMƏDOVA

MƏRKƏZİMİZİN NAZİRLƏR KABİNETİNƏ
NİKAH MÜQAVİLƏSİ İLƏ BAĞLI TƏKLİFİ


NİKAH MÜQAVİLƏSİNİN TƏKLİF OLUNAN FORMASI

“TİKİNTİ MƏCƏLLƏSİ”NİN LAYİHƏSİNƏ DAİR TƏKLİF

“TORPAQLARIN DÖVLƏT EHTİYACLARI ÜÇÜN ALINMASI HAQQINDA”
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUN LAYİHƏSİNƏ DAİR  R Ə Y


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏNZİL MƏCƏLLƏSİNİN
LAYİHƏSİNƏ DAİR T Ə K L İ F L Ə R


MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUHİYM-İN  NAZİRLƏR KABİNETİNƏ GÖNDƏRDİYİ TƏKLİFƏ AİDİYYƏTİ
DÖVLƏT QURUMLARINDA BAXILMIŞ VƏ MƏQSƏDƏ MÜVAFİQ HESAB
EDİLƏRƏK MÜSBƏT DƏYƏRLƏNDİRİLMİŞDİRHİYM TƏKLİFİNİ MİLLİ MƏCLİSƏ GÖNDƏRMİŞDİR


HİYM NAZİRLƏR KABİNETİNƏ TƏKLİF GÖNDƏRMİŞDİR


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
İNSAN HÜQUQLARI DAİMİ KOMİSSİYASININ SƏDRİ
RƏBİYYƏT XANIM ASLANOVAYAXOCALI FACİƏSİNİN BEYNƏLXALQ HÜQUQİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi