Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri cənab K.Heydərova
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri cənab K.Heydərova
Hörmətli Kəmaləddin müəllim!
“Texniki təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin tələbinə görə təhlükə potensiallı obyekti istismar edən hüquqi və fiziki şəxslər texniki təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi tələblərə uyğun təşkil etməli və həyata keçirməlidir.
Yaranmış zərurəti nəzərə alıb yuxarıda sözügedən maddənin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən texniki təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunmasına nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir normativ və ya texniki normativ hüquqi aktın qəbul edilib edilməməsi barədə bizə müfəssəl məlumatların verilməsi üçün aidiyyatı şəxslərə tapşırıqlar verməyinizi Sizdən xahiş edirik.
Əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.
Hörmətlə,
Mərkəzin sədri                                                   Natiq Y.Abdullayev
Şərhlər
Şərh bildirilməmişdir.
Şərh bildir
Şərh etmək üçün qeydiyyatlı istifadəçi daxil olmalısınız.
Qiymətləndirmə
Qiymətləndirmədə yalnız qeydiyyatlı istifadəçilər iştirak edə bilər.
Qeydiyyatdan keçin.

Qiymətləndirmə yoxdur.
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi