Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Cənab Rafael Qvaladzeyə

Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzinə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakiminin sorğusu əsasında Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunda baxılan - «Banklar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 72.1.2 və 72.1.3-cü maddələrinin Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 254.2, 153.2 və 261.0.1-ci maddələri ilə, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 178-ci maddəsinin 2-ci bəndinin «Banklar haqqında» Qanunun 72, 77 və 82-ci maddələri ilə əlaqəli şəkildə şərhinə dair Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin müraciəti ilə bağlı mülahizələr hazırlamış və Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim etmişdir. Mülahizələri Mərkəzin ekspertləri Natiq Abdullayev və Habil İsgəndərov hazırlamışdır.

(Tam mətni: “Təkliflər” bölümündə)

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi