Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi - Xəbərlər: Azərbaycan Respublikası CM-nin bir neçə maddəsinə dair T Ə K L İ F L Ə R
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Azərbaycan Respublikası CM-nin bir neçə maddəsinə dair T Ə K L İ F L Ə R
İxtisaslaşdırılmış cinayət təqibi orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin ümumi ideya və prinsiplərini, eləcə də peşəkar istintaq təcrübəsinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin verilməsi zəruri olmaqla yanaşı təqdirəlayiqdir. Belə təkliflərdən birini təqdim edirik.
(bax tam mətn "Təkliflər" böıümündə)




Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi




Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi





Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi