Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Cənab E.Quliyevə
HİYM trəfindən vətəndaşın ölkədən getmək hüququnun qanunsuz məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisinə müraciət olunmuşdurf.
(bax müraciətin tam mətni təkliflər bölümündə)

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi