Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Administrasiyasının şöbə müdiri Şahin Əliyevə təklif göndərilmişdir
“Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi” İctimai Birliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası MPM-nin 95.3-cü maddəsinin və bu Məcəllənin əmr icraatını tənzimləyən bəzi müddəaların təkmilləşdirilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Administrasiyasının şöbə müdiri Şahin Əliyevə təklif göndərilmişdir.
(bax təkliflər bölümündə)
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi