Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına müraciət ünvanlanmışdır
Hüquqi Islahatlara Yardım Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 fevral 216-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilən Yerli və Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları yanında Apelasiya Şurasının yaradılması yüksək dəyərləndirilməklə yanaşı  müvafiq Apelasiya Şuralarının dövlət mülkiyyətində olan və müvafiq xidmətlərin göstərilməsi inhisarçı mövqe tutan hüquqi şəxslərin də yanında da yaradılması barədə təkliflə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına müraciət ünvanlanmışdır.
(bax təkliflər bölməsinə)
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi