Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

Elmira xanım Sülymanovaya müraciət göndərilmişdir
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi Ictimai Birliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 1176.2-ci maddəsinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 29-cu maddəsinin V bəndinə uyğunluğunun yoxlanılması barədə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verilməsinə dair Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkim (OMBUDSMAN)  Elmira xanım Sülymanovaya müraciət göndərilmişdir.
(tam mətn təkliflər bölümündə)

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi