Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apelyasiya Şurasının sədri Cənab Eldar Nuriyevə
Hörmətli Eldar müəllim!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan uğurlu hüquqi islahatlar çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 03.02.2016-cı il tarixli müvafiq Fərmanı ilə (05 aprel 2018-ci il tarixdə yeni redaksiyada təsdiq olunmuş) yaradılan Yerli və Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında Apelyasiya Şuraları və bu Şuraların qərarlarından verilən şikayətlərə baxan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apelyasiya Şurası sahibkarların pozulmuş hüquqlarının bərpasında öz səmərəli nəticəsini vermiş və bu nəticələr uğurla davam etməkdədir. Sözsüz ki, bu institutun mükəmməl fəaliyyətinin təşkilində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apelyasiya Şurasının sədri olaraq şəxsən Sizin və rəhbərlik etdiyiniz Şuranın bütün üzvlərinin, o cümlədən katibliyinin də əməyi danılmazdır.
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Naziri Cənab Mikayıl Cabbarova
Hörmətli Cənab Nazir,
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində mədən vergisi üzrə verginin dərəcələrini ehtiva edən 216.2-ci maddəsində yerin təkindən çıxarılan bu maddədə təsbit olunan cədvəldə göstərilən faydalı qazıntıların növündən asılı olaraq mədən vergisinin hər m3 üçün müvafiq vergi dərəcələri müəyyənləşdirilmişdir.
Hesab edirik ki, bu maddədə ehtiva edilən vergi dərəcələrinə yenidən baxılmasına və bununla bağlı qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliyin edilməsinə dair zəruri təkliflərin verilməsi məqsədəmüvafiqdir...
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
Məlumunuz olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 avqust 2000-ci il tarixli, 386 № li fərmanının (müvafiq əlavə və dəyişikliklərlə) 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 2001-ci ilin yanvar ayının 1-dək “Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət haqqında” və “Kooperativlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarının layihələrini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim olunması tapşırılmışdır.
Məktubumuza cavab verilimişdir
HİYM İctimai Birliyi tərəfindən xaricdə fəaliyyət göstərən səfirliyin adından saxta etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Notariat İdarəsinə ünvanlanmış məktuba həmin idarənin rəisi tərəfindən verilən cavab məktubunda konsulluqlar tərəfindən təsdiq edilmiş sənədlərin qanunauyğunluluğunun yoxlanılması məqsədi ilə həmin qurumlarla əlaqə saxlanılmasına dair notariuslara tövsiyələr verildiyi bildirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Naziri Cənab M.Cabbarova
“Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi” tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirinə müraciət ünvanlanmışdır.
(müraciətin tam mətni təkliflər bölümündə)
Mir Cəfər Bağırovun İttihamnaməsi və güllələnmə hökmü
Mir Cəfər Bağırov!.. Sovet Azərbaycanı tarixinin ən çox müzakirə olunan, ən ziddiyyətli, heç vaxt birmənalı qiymətləndirilməyən siyasi fiquru... Tarixçilərin M.C.Bağırovun şəxsiyyəti haqqında araşdırmaları, təqdqiqatları birmənalı nəticəyə gəlməyə çətinlik yaradır.
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurasının sədri Cənab Rüfət Aslanlıya
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi tərəfindən “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda bankların müflis sayılması və iflas prosedurlarını tənzimləyən bəzi müddəaların təkmilləşdirilməsinə dair Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət olunmuşdur.
(Bax: “Təkliflər” bölümündə)
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi